divendres, 5 de març de 2010

EXERCICI FUNCIONS

Posa un exemple de gràfica d'una funció i una gràfica que no siga funció.
Defineix domini de definició, variable depenent, variable depenent. Escriu exemples de funcions indicant quines són les variables, així com les mesures i escales que empraries per representar-les.

ANEM A PER LES FUNCIONS

FITXA EXERCICIS REFORÇ

dijous, 25 de febrer de 2010

PROBLEMA AMB SISTEMES D'EQUACIONS

Anna ha fet un examen tipo test.Cada encert val un punt i cada errada resta mig punt. Si hi han 50 preguntes i ha tret un 24,5 punts, quantes preguntes ha contestat correctament i quantes ha errat? ( Per als càlculs pots utilitzar la calculadora que tens a la part dreta)

diumenge, 21 de febrer de 2010

dilluns, 15 de febrer de 2010